“หุบเขาทัวมู่เอ่อร์ (Tomur Grand Canyon)” หรือที่รู้จักในนาม ราชาแห่งหุบเขา ซึ่งเป็นหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโซนเหนือ-ใต้ ของเทือกเขาเทียนซาน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวินซู่ เมืองอาเค่อซู เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง ประเทศจีน

ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของที่แห่งนี้ เป็นความสวยงามซึ่งผสมผสานระหว่างภูเขาและทะเลทราย สลับไปกับหุบเขาและช่องเขา ที่เกิดจากสภาพอากาศและการกัดเซาะของลมอีกด้วย