คอเลสเตอรอล เป็นสารคล้ายไขมันในเลือด ซึ่งคอเลสเตอรอลบางส่วนนั้นได้มาจากอาหารที่รับประทานเข้าไป คอเลสเตอรอลนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ส่วนที่ดีคือคอเลสเตอรอลก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพบางประการ เช่น ช่วยให้ฮอร์โมนปกติและเซลล์มีความแข็งแรง แต่การที่ร่างกายมีปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีมากเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ วันนี้ Hello คุณหมอ มีเคล็ดลับการ เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ เพื่อปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอล ให้กลับมาปกติ

วิธีเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เพื่อลด “คอเลสเตอรอล”

คอเลสเตอรอลสูง ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร?
อย่างที่ทราบกันดีว่า คอเลสเตอรอลเป็นสารคล้ายไขมัน ที่อยู่ในเลือด เมื่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนั้นสูงขึ้น จะทำให้คอเลสเตอรอลจับตัวตามผนังหลอดเลือด จนทำให้หลอดเลือดแดงเกิดการแข็งตัวและตีบตัน ส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้น้อยลง บางครั้งคราบเหล่านั้นอาจไปอุดตันเส้นเลือด หรือเกิดลิ่มเลือดบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งหากบริเวณที่เกิดการอุดตันของลิ่มเลือดเป็นบริเวณหลอดเลือดหัวใจ จนขัดขวางการไหลเวียนไปยังหัวใจอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ หากลิ่มเลือดไปอุดตันยังเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จนขัดขวางการไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองก็อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้

ปัจจัยที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีสูงขึ้น
มีหลายปัจจัยที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีนั้นสูงขึ้นได้ เช่น

อาหาร
คอเลสเตอรอลส่วนหนึ่งที่ร่างกายได้รับนั้นมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ซึ่งอาหารบางชนิดช่วยทำให้ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี เช่น ไขมันอิ่มตัวที่พบได้ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไขมันทรานส์ ที่พบได้ในคุกกี้ นอกจากนี้ยังมีอาหารจำพวก เนื้อแดง ผลิตภัณฑ์จากนม ก็สามารถช่วยให้คอเลสเตอรอลของคุณนั้นสูงขึ้นได้

โรคอ้วน
การมีดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปทำให้คุณเสี่ยงต่อการเป็นโรคคอเลสเตอรอลสูง

การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่นั้นจะไปทำลายผนังหลอดเลือด ทำให้มีแนวโน้มที่จะสะสมไขมันได้มากขึ้น ซึ่งการสูบบุหรี่อาจทำให้ระดับคอเลสเตอรอล HDL หรือ คอเลสเตอรอลดีลดลง