กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามรายงานผู้ป่วยยืนยันจากโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 8,162 คน ทำให้สถิติผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,000,897 คน เป็นประเทศที่ 5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศมากกว่า 1 ล้านคน ต่อจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย

ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตสะสมจากโรคดังกล่าวในเวียดนาม มีจำนวนอย่างน้อย 22,849 ราย เพิ่มขึ้น 84 ราย และยังมีผู้ป่วยต้องรักษาตัวอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 132,100 คน ปัจจุบัน 32% ของประชากรในเวียดนาม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 98 ล้านคน ได้รับวัคซีนครบแล้ว